Big World 4 Lovers (2016)


I realize I can’t plan life,
Not even my own.
It’s funny, that life gave me you.
Mi lobi mi mattie.

De wereld voelt soms als een groot verstoppertjesgebied. Er zijn zoveel dingen om te doen en heel veel dingen die je leuk kunt vinden. Dat maakt dat ik soms liever niks doe, ik weet de beste verstopplek. De paar personen en dingen die mij op die plek weten te vinden zijn grote cadeaus. De serie ‘Big World 4 Lovers’ gaat daarover. Dankbaar zijn voor de dingen die echt bij je passen. Ook al zijn het er maar een paar.

Je kunt elke god aanbidden, maat uiteindelijk bidden we allemaal om dezelfde redenen: liefde en veiligheid. Het is zonde dat we daar zoveel ruzie om maken. Alleen maar omdat we andere woorden kiezen voor wat we bedoelen: hetzelfde.
Mark


mail       instagram