Dat Allerdiepste In Mij (2020) 

Esmay Groot Koerkamp in samenwerking met Marjolein Smits

“Mensen die naar kunst kijken worden betere mensen. Want kunst ondermijnt vooroordelen en ondergraaft vaste patronen”. -Rudi Fuchs

Toen Fuchs directeur was van het Stedelijk Museum Amsterdam zette hij de tentoonstellingenreeks Coupletten op. Daarin werden twee uiteenlopende kunstenaars aan elkaar gekoppeld en die combinatie zorgde voor nieuwe invalshoeken om de werken te beschouwen. Couplet 2.0 is hierop geïnspireerd en creëert net als Coupletten ruimte voor nieuwe ideeën over kunst, door een kunstenaar en een inwoner van de regio te laten samenwerken aan een kunstproject.

Esmay Groot Koerkamp is een jonge beeldend kunstenaar die allerlei materialen en middelen aanpakt om haar verhaal te vertellen. Grote lappen papier tekent ze vol, ze hangt ze dwars door een ruimte of legt ze op de vloer. Het zijn stoere werken die gaan over persoonlijke en soms gevoelige zaken.

Marjolein is behangontwerpster en heeft een zogenoemde honger naar kunst. “Kunst laat de wereld zien door de ogen van een ander” vertelt ze. Esmay is vooral geïnteresseerd in het maken van dingen, het uitproberen van nieuwe materialen, ontdekken van technieken, en gaat zelf maar weinig naar musea. Marjolein kan juist veel vertellen over werk van anderen dat ze interessant vindt, waarom het haar raakt en wat haar inspireert.

Ze vonden goede gesprekspartners in elkaar, de één die denkt en doet vanuit de makersmentaliteit en de ander die vanuit een beschouwend en kennisperspectief inspiratiemeebracht. Samen bekeken ze de afgelopen tijd veel kunstwerken, illustratief en decoratief werk waar patronen en kleuren een grote rol spelen. Ze praatten over kunst en wat het voorelk van hen betekent, wat kunst kan zijn en hoe zich dat uit. Hier zie en lees je de uitkomst vande bijzondere samenwerking.

“Als ik een tekening maak is het voor mij af. Marjolein zag daarin juist weer onderdelen waarje ook een behang van zou kunnen maken. Een stukje uit een mouw, een oog, een herhaling van vogels. Dit maakte dat ik zelf ook meer ging letten op hoe ik een beeld vul. Het zorgde ervoor dat ik opnieuw over mijn eigen werk ging nadenken, en op die manier heeft haar kennis mij enorm geholpen een ander soort expositie neer te zetten dan ik gewend ben”.

“Door met Esmay over kunst te praten zag ik steeds meer dwarsverbanden en overeenkomsten met het werk dat ik op tentoonstellingen bekeek, in boeken tegenkwam of aleerder ergens gezien had. Dat gaf ik vervolgens weer aan haar door en daar spraken we danover. We hebben veel energieke en inspirerende gesprekken gehad”.

In deze expositie zijn naast tekeningen ook keramiek en behang te zien, en is het principe vanpatronen zoals dat wordt gebruikt bij behang, een belangrijk thema. Waar Esmay eerderverschillende losse tekeningen op een vel papier zou zetten, heeft ze nu juist patronen getekend en is deze blijven herhalen om zo een beeld vol te maken. De losse onderdelenkrijgen zo meer aandacht en kracht, en maken een nieuwe tekening.


tekening uit de serie kaos. soms lijkt m’n mobieltje net de verboden appel uit het hof van eden. je wil um niet pakken, maar je pakt um toch. is het toeval dat het logo van Apple een appel is met één hap eruit?!?!? idk