Zandpeer (2019)


Een samenwerking tussen Stephanie Nypels en mijzelf. De film en expositie gaan over de innerlijke strijd die ieder mens voelt. Rondtollende emoties, oplopende frustraties en intieme relaties zijn onderwerpen die aan bod komen. In de korte film worden de obstakels vanuit de gevoelswereld van een jongvolwassene weergegeven. 

Het werk van Stephanie Nypels gaat in deze expositie over hoe de mens zichzelf beschut in situaties die moelijk te bevatten zijn. Je comfortabel voelen op een plek die eigenlijk te groot voelt om te omarmen, de oneindigheid van een landschap waarin emoties zo ongrijpbaar zijn dat ze niet meer relevant blijken. Esmay Groot Koerkamp concentreert zich op de kracht van woede en schaamte.  Deze emoties kunnen je verstarren of tot actie aanzetten. Centraal staat de vraag tot op welke hoogte je je eigen emoties nog de baas kunt zijn?

De expositie bestaat uit verschillende media: tekenkunst, gemengde media, keramiek, sculptuur en fotografie. In de expositie is het thema van de film verder uitgediept en is er een combinatie te zien van het individuele werk van Stephanie en Esmay.

Stephanie en Esmay zijn beeldend kunstenaar en afgestudeerd aan de AKI in Enschede. Beiden namen deel aan de Nieuwe Makers Regeling: een regeling van de Provincie Overijssel voor talent ontwikkeling en professionalisering van jonge makers. Tetem heeft in deze periode het project begeleid. De uitdaging voor beide kunstenaars tijdens dit project lag in het combineren van hun werkwijzen en het verbreden van van hun technische kwaliteiten. 

Mark


mail       instagram